среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ogrodzenie Winylowe na plot i bramę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz szczególnych przypadków.

Stawianie sztachety PVC na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu do urzędu nie licząc kilku wypadków.

Ogrodzenie PCV na plot i furtkę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachety PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno określać formę ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu oraz zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji balaski z PCV na plot i bramkę sztachetowa zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Protest może być w sytuacji, gdy zamierzane balaski Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet jest nieadekwatne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy przewidywane ogrodzenie Winylowe na plot i furtkę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий